HOLLANDA DİJİTAL BEYAN SİSTEMİNE GEÇİŞ YAPIYOR

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan 27.02.2014 tarih ve 120001658 sayılı yazı ekinde yer alan Hollanda Kraliyeti Büyükelçiliği Gümrük Ataşeliği'nden alınan yazının ekinde Hollanda Ticaret ve Sanayi Odası'nın ihracat belgelerinde "Dijital Beyan Sistemine Geçiş" konulu yazısında; 20 Ocak 2014 tarihinden itibaren Hollanda Ticaret ve Sanayi Odası'nın menşe sertifikalarının verilmesi, imza tasdiki ve belge onayları ile ilgili dijital sistemini modernize edeceği belirtilmektedir. Bu çerçevede, ihracatçılar yukarıda bahsedilen belgeleri Ticaret Odası'nın mührü ile imzalı olarak çıktı alabileceklerdir. Söz konusu belgeler "International Chamber of Commerce -ICC" tarafından koyulan yüksek standartları karşılayacak olup, belgelerin http://certificates.iccwbo.org/ adresinden aslına uygunluğunun doğrulanması mümkün olabilecektir. Ayrıca Hollanda Ticaret ve Sanayi Odası tarafından verilen menşe belgesi gibi ihracatla ilgili dokümanların www.kvk.nl/documenten adresinden görülebileceği ifade edilmektedir.

Diğer taraftan aynı yazıda devamla, Oda ile ilgili kurumsal değişiklikler ile ilgili bilgi verilmektedir. Bu kapsamda, 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren Hollanda'daki on iki bölgesel Ticaret ve Sanayi Odası'nın "Kamer van Koophandel -Hollanda Ticaret ve Sanayi Odası" olarak birleştiği, ihracatçıların ihracat belgelerini dijital olarak veya posta ile Amsterdam, Rotterdam, Arnhem ve Eindhoven'deki ofisler aracılığıyla temin edebilecekleri, tüm belgelerde bahsi geçen şehirler veya Utrech'in belgenin "verildiği yer" olarak belirtileceği ifade edilmektedir.

EK Dosyalar