TÜRK KANADA İŞ KONSEYİ 11. YILLIK ORTAK KONFERANS

DEİK'ten alınan yazıda, DEİK/Türk-Kanada İş Konseyi tarafindan, 4 Haziran 2014 tarihinde Montreal’de 11. Yıllık Ortak Konferansı’nın düzenleneceği belirtilmektedir.
Yazıda devamla, Türkiye-Kanada ekonomik ilişkilerinde 2013-2014 döneminde önemli gelişmeler kaydedildiği, Kanada’nın Türkiye’yi bölgedeki stratejik ortağı ilan ederek, Kanada hükümeti olarak özel sektörüne yol gösterici olduğu ifade edilmektedir. Ayrıca, Kanada- Türkiye ekonomik ilişkilerinde öncelikli konularda tavsiye kararları içeren bir raporun, ilgili Kanada Senatosu tarafından yayınlandığı da ayrıca bahse konu yazıda belirtilmektedir.
Montreal’da gerçekleştirilecek Ortak Yıllık Konferans’ın öncelikli sektörleri enerji, bilişim, havacılık ve eğitim olarak belirlenmiş olup, katılmak isteyenlerin ekte sunulan katılım formunu en geç 19 Mayıs 2014 tarihine kadar doldurarak americas@deik.org.tr e-posta hesabı yoluyla DEİK’e iletmeleri gerekmektedir.
 Üyelerimize duyurulur.   

Katılım Formu ekte yeralmaktadır.

EK Dosyalar