Petrol ve Doğalgaz Arama İhalesi

T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden gönderilen bir örneği ilişik yazıda; Filistin Devleti Hükümeti’nin Barı Şeria'da (RANTIS- 1) petrol ve doğalgaz arama ihalesi açtığı bildirilmektedir. Filistin Devleti Hükümeti’nin konu hakkındaki basın bildirisi de ekte sunulmaktadır.

EK Dosyalar