Kamu İhale Kurumu - MEVZUAT DEĞžİŞİKLİОİ

Ülke: TÜRKiYE

Açıklama
Yurt Dışında Yapım İşlerinden Elde Edilen İş Deneyim Belgelerinin Belgelerin Sunuluş Şekline Uygunluğunu Tevsik Amacıyla EKAP'a Kaydedilmesine İlişkin Yönerge ile konuya ilişkin Kurul Kararı, T.C. Kamu İhale Kurumu'ndan alınmakla ekte sunulmaktadır.

Ayrıntı için tıklayınız

EK Dosyalar