T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İlanı

Sayın Üyemiz,

Özelleştirme kapsam ve programında yer alan muhtelif taşınmazların özelleştirilmesine ilişkin ilan metinleri ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla,

EK Dosyalar