Burundi Yatırım Ortamı

Burundi’deki Yatırım Ortamı hakkında T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden 28 Nisan 2014 tarihinde alınan yazı ekte sunulmaktadır.
İhale ayrıntısı ile ilgili yazı ekte yer almaktadır.

EK Dosyalar