Endüstriyel Simbiyoz ve Temiz Üretim (Sürdürülebilir Üretim) Ar-Ge Proje Pazarı, 11 Nisan 2013 Adana

Günümüzde kaynak verimliliği gün geçtikçe daha fazla önem kazanıyor ve kaynak verimliliğini artırabilmek adına farklı yöntemler ve farklı yaklaşımlar sunuluyor…
Bu bakış açısıyla öncelikle kaynak tüketiminin azaltılmasına ve atıkların kaynağında önlenmesine yönelik temiz üretim uygulamaları öne çıkıyor. Bunun tamamlayıcısı olarak da işletmeler arasında atık, yan ürün, enerji vb. değişimi başta olmak üzere her türlü kaynağın etkin kullanılmasını amaçlayan endüstriyel simbiyoz yaklaşımı da gelişiyor. Şüphesiz bunlar araştırmacılar için yeni bir alan ve işletmeler için de çevresel ve ekonomik fırsatlar sunuyor.
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nın (TTGV) paydaşlarıyla birlikte konuyla ilgili olarak yürüttüğü projelerden biri de Bakü Tiflis Ceyhan Boru Hattı Şirketi (BTC) tarafından desteklenmekte olan “İskenderun Körfezi’nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi”dir.
Proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerde Ar-Ge çalışmalarının endüstrinin çevresel performansının ve ekonomik rekabetçiliğinin artırılabilmesi açısından kritik öneme sahip olduğu ve  Ar-Ge çalışmaları ile daha pek çok sektörde ve işletmede, temiz üretim ve endüstriyel simbiyoz potansiyellerinin hayata geçebileceği belirtiliyor.
Bu amaçla Adana Sanayi Odası (ADASO), Çukurova Üniversitesi, Adana ÜSAM (Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma Merkezi) ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) işbirliğiyle, “sürdürülebilir üretim” yaklaşımını destekleyeci Ar-Ge çalışmaları yapan, yeni ürün/süreç geliştiren, sanayiye aktarmak isteyen araştırmacılar ve girişimciler ile sanayicinin biraraya getirilmesine yönelik bir Ar-Ge Proje Pazarı etkinliği düzenleniyor.
Etkinlik 11 Nisan 2013 tarihinde Adana’da gerçekleştirilecek.

EK Dosyalar