Türkmenistan Eylem Planı Hakkında

Türkmenistan ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik, Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2018-2023 yıllarını kapsayan Eylem planı önerisi ilgide kayıtlı yazı ile birliğimize gönderilmiştir.

Bilgileriniz, söz konusu konuya ilişkin olarak siz değerli üyelerimizin görüş ve önerilerinizi Ekonomi Bakanlığına iletilmek üzere, en geç 7 Mart 2018 Çarşamba günü mesai bitimine kadar odamıza e-posta yoluyla ceyhanto@tobb.org.tr iletilmesini rica ederiz.

Saygılarımızla,

EK Dosyalar