Türkiye İle Meksika Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Müzakereleri Anketleri

AB ile Meksika arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması (STA) 2000 yılında yürürlüğe girmiştir. Ülkemiz ile Meksika arasında STA müzakerelerine başlanması amacıyla 2000 yılından bu yana girişimlerde bulunulmaktadır.

Son olarak, 2012 yılında Bakanlar düzeyinde gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde  STA müzakerelerinin başlatılması hususunda mutabakata varılmış, bu çerçevede STA’ya ilişkin çalışma usulleri belgesi Meksika Devlet Başkanının 16-17 Aralık 2013 tarihlerinde ülkemize gerçekleştirdiği ziyaret esnasında imzalanmıştır. Meksika ile 1. Tur STA müzakerelerinin 24 Mart 2014 haftası gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Müzakereler öncesinde, ilgilenen kurum/kuruluş ve firmalarımızın STA’ya ilişkin görüş ve önerilerini iletmelerini teminen hazırlanan anket çalışmalarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilmektedir. Doldurulan anketler  4 Mart 2014 tarihine kadar irem.ahi@tobb.org.tr adresine e-posta  ya da 0 312 218 22 09 fax ile iletilebilecektir.

Ekonomi Bakanlığı'nın sayfasından incelek isterseniz

http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=mustesarlikduyurulari&icerik=B3824854-B30C-9C73-CFDD495D48CCAF24 tıklayabilirsiniz.

EK Dosyalar