Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması Uygulaması

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB)'dan aldığımız 26.01.2018 tarih ve 0412/1628 sayılı yazıda, Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan e-postaya istinaden, hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretimi tüketimi karşılamayan ürünlerde ise tarife kontenjanı başvurularının, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı belirtilmiştir.

Yazıda devamda, bahsi geçen ürünlerin yer aldığı 4 adet listenin bulunduğu, bu listelerdeki ürün grupları ile ilgili sanayicilerimizin tarife kontenjanı açılması, gümrük vergilerinin askıya alınması veya askıya alma listesinden çıkarılması ile ithal lisansları hakkındaki başvurularını gerçekleştirmeleri talep edilmektedir.

Ekonomi Bakanlığının e-posta içeriğine ve eklerine TOBB web sitesi www.tobb.org.tr üst panelindeki "TOBB Birimleri" altında yer Dış Ekonomik İlişkiler Daire Başkanlığı/Dış Ticaret Müdürlüğü başlığındaki "Duyurular" https://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?rid=2613 amp;lst=DuyurularListesi kısmından ulaşılabilmektedir.

Saygılarımızla

EK Dosyalar