Özelleştirme İlanı

86039450-823.02 sayılı özelleştirme ilanı ekte yer almaktadır.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.

Ceyhan Ticaret Odası

EK Dosyalar